Witam Państwa.

Jest mi niezwykle miło, że zainteresowali się Państwo usługami, które świadczy moja Kancelaria.
Mam nadzieję, iż współpraca, jaką zechcecie z nami podjąć będzie Was satysfakcjonować.
Ze swojej strony gwarantuję profesjonalne i pełne zaangażowania podejście do rozwiązywania Państwa problemów.

                                                                                                                 Andrzej Kusiak

 

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

 

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.

Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Z doradcą podatkowym znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy. Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

 

Zakres usług doradcy podatkowego

 

  1. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych;
  2. Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie;
  3. Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi;
  4. Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne);
  5. Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego;
  6. Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie;
  7. Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych;
  8. i inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.